BurstIQ

BIQ

AAA
ICO rating

A blockchain-based platform for secure health data exchange.

platformhealthdataexchangburstiqbiq